logo apellc

Articles dels associats

A l’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes, tots els membres hi poden dir la seva!

Amb una periodicitat més o menys quinzenal, aquests articles publicats a la secció d’Opinió del Diari de Tarragona donen veu a les persones que formen part de l’associació.