logo apellc

L’associació


L’APELLC té com a finalitat fomentar la relació entre els professionals i els estudiosos de la llengua catalana i la seva literatura (escriptors, llicenciats en Filologia Catalana, professors, estudiants, etc.) que hagin estudiat a la Universitat Rovira i Virgili (URV) o hi estiguin vinculats d’una manera o altra. Té les funcions següents:

  • Vetllar pels interessos dels seus associats
  • Oferir serveis que ajudin a satisfer les necessitats dels socis, com borses de treball, beques, premis, cooperatives, assegurances, defensa i assessoria jurídica, etc.
  • Afavorir una formació continuada dels seus membres quant a la llengua catalana i la literatura.
  • Editar publicacions.
  • Organitzar activitats culturals i científiques.
  • Mantenir el contacte amb els estudiants del Departament de Filologia Catalana de la URV per tal que puguin beneficiar-se’n.
  • Participar en altres entitats o organismes consultius en matèria de la seva competència professional.

QUI SOM

L’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC) és un col·legi professional de filòlegs catalans que opera al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, principalment, encara que l’àmbit d’actuació s’estén a tot el domini lingüístic.

L’APELLC es va fundar el 28 de gener de 2002. Actualment compta amb més de 100 associats. És una entitat sense ànim de lucre que aplega i representa el col·lectiu de professionals de la llengua i la literatura catalanes que pertanyen al camp de l’ensenyament de diversos àmbits (secundària, universitat, administració), la correcció, la traducció i l’edició de textos, la gestió terminològica, la sociolingüística, la planificació i la dinamització lingüística, l’assessorament lingüístic, la crítica literària, la creació literària, la recerca, la gestió cultural, etc.

Un dels principals objectius de l’APELLC és afavorir la relació entre els professionals i els estudiosos de la llengua catalana i la seva literatura que hagin estudiat a la Universitat Rovira i Virgili (URV) o hi estiguin vinculats d’alguna manera. D’altra banda, coordina diversos serveis per satisfer les necessitats dels socis, com la Borsa de treball de l’APELLC, el Premi joves.lit, també organitza activitats culturals i científiques que incideixen en el debat reflexiu de la llengua i la literatura catalanes i edita publicacions derivades d’aquestes jornades.

LA JUNTA

Presidenta
Anna Gispert Magarolas

Tresorera
M Mercè Sardà i Pons

Secretari
Joan J. Chavarria Panisello

Vocals
Júlia Albiol Segura
Fina Anglès Soronellas
Maria Remei Barberà Gomis
Magí Sunyer Molné

HISTÒRIA

Els inicis de l’associació

“Professionals de la llengua catalana creen una associació per ‘unificar esforços’”. El Punt (5 de maig de 2002).

“Vetllarem pels interessos dels professionals de la llengua i la literatura catalanes”. Clàxon (7-13 maig 2012).

“Els professionals de la llengua catalana creen una associació”. Clàxon (7-13 maig 2002).

Ivet Batet. “Pulso ciudadano. Lurdes Malgrat”. Vivir en Tarragona. La Vanguardia (14 maig 2002).

ESTATUTS

Estatuts

  • L’associació