logo apellc

Oferta núm. 34El Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya necessita traductors/correctors autònoms de català i castellà per reforçar l’equip de lingüistes durant un període de tres mesos. També es tindran en compte els coneixements d’anglès. La feina consisteix a traduir, corregir i posteditar textos, i dur a terme algun treball terminològic.

Adreça de contacte:
traduccions.slt@upc.edu

Font: Infozèfir