logo apellc

Professionals lingüístics


Professors

Anton Baiges Gras
abaiges2@gmail.com

Albert Dols Domingo
albertdolsd@gmail.com
Descripció dels serveis

Gemma Lleixà Jornet

gemma.lljornet@gmail.com

Joana Montserrat Sabaté i Bosch
jsabat28@xtec.cat
Pàgina web

 

M. Rosa Escoda Teigell
rescoda@tinet.org

 

Marta Jové Hortoneda
mjovehortoneda@gmail.com
Obrir currículum

 

 

Professionals lingüístics de l’àmbit
dels mitjans de comunicació

Anton Baiges Gras
abaiges2@gmail.com

Gemma Lleixà Jornet

gemma.lljornet@gmail.com

 

Albert Dols Domingo
albertdolsd@gmail.com
Descripció dels serveis

 

Aina Elies ruiz
ainaeliesruiz@gmail.com
Obrir el currículum

 

Maria Remei Barberà Gomis
mrbarbera@ono.com

 

 

Correctors i assessors lingüístics

Anton Baiges Gras
abaiges2@gmail.com

 

Jordi de Bofarull Bertra
jordi.debofarull@gmail.com

 

Albert Dols Domingo
albertdolsd@gmail.com
Descripció dels serveis

 

Aina Elies ruiz
ainaeliesruiz@gmail.com
Obrir el currículum

Gemma Lleixà Jornet

gemma.lljornet@gmail.com

 

Francesc Mínguez Reventós
franki.nero@gmail.com
Obrir currículum

 

Aida Nieto Esteve
aidanietoesteve@gmail.com
Obrir currículum

 

Editors

 

Traductors

Maria Remei Barberà Gomis
mrbarbera@ono.com

 

Aina Elies ruiz
ainaeliesruiz@gmail.com
Obrir el currículum

 

Elena Salinas Gambín
elena.salinas28@gmail.com
Pàgina web
Linkedin

 

Gestors culturals

Gestors lingüístics

 

Altres

Jesús Figueres Jové
jfiguer9@xtec.cat
Professor jubilat

 

Aina Elies ruiz
ainaeliesruiz@gmail.com
Obrir el currículum

 

Francesc Mínguez Reventós
franki.nero@gmail.com
Obrir currículum

 

  • Professionals lingüístics