logo apellc

Falten voluntàries al programa Xerrem Junts


,

Participeu del programa “Xerrem Junts” i ajudeu a que cada vegada més persones puguin expressar-se en català.

Què s’hi fa en aquests espais?
Immergir-se en el català mitjançant la conversa col·loquial. Durant les sessions, els assistents tenen ocasió de parlar força en català i rebre les ajudes que els calgui per part de les persones dinamitzadores per fer-ho amb eficàcia i correcció.

Quin tipus de destinataris atén?
Persones que viuen en zones amb baix nivell d’ús del català, que no accedeixen a l’educació formal per motius diversos o que hi accedeixen però necessiten entorns d’ús per practicar-lo.

Contacta amb nosaltres: 661422637 o xerremjuntscamp@cal.cat