logo apellc

Oferta núm. 10L’empresa IDIX Idiomas (de Barcelona) necessita professor/a de català

Nivell de les classes a impartir: Elemental
Horari: Dilluns i dimecres, de 14:45 a 16:00

Qui hi estigui interessat/ada pot escriure a l’adreça mariana@idix.es

Més informació:
http://www.idix.es
A/e: mariana@idix.es
Telèfon 93 414 34 24