logo apellc

oferta núm. 110L’Ajuntament de Benicarló (Baix Maestrat, PV) acaba de publicar unes

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE TÈCNICS MITJANS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oposicions-ajt.php3

Termini de presentació instàncies: fins al 21 d ‘agost de 2015

La borsa serà usada per a la substitució immediata de la tècnica titular, de baixa maternal.