logo apellc

Oferta núm. 12 • Col·laboracions externes de correcció de textos a l’IEC

  L’Institut d’Estudis Catalans cerca correctors i correctores autònoms per a corregir publicacions de l’Institut des del punt de vista lingüístic i ortotipogràfic.

  El perfil del corrector/a de textos extern de l’IEC és el següent:

 • Ésser titulat/ada superior, preferentment, llicenciat/ada en filologia catalana o en traducció i interpretació al català.
 • Haver seguit un curs de correcció de textos en una entitat de prestigi reconegut.
 • Haver obtingut el certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits de la Generalitat de Catalunya (antic nivell K de la Junta Permanent de Català) o un títol equivalent.
 • Tenir experiència en la correcció de textos d’especialitat, tant científics com humanístics.
 • Estar donat d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA) de la Seguretat Social.

  Si voleu col·laborar externament com a corrector/a de textos de l’Institut d’Estudis Catalans i teniu els requisits damunt especificats, envieu el currículum a l’adreça electrònica correccio.externa@iec.cat.