logo apellc

Oferta núm. 121



Es necessiten traductors de les combinacions següents:

Català-anglès/anglès-català

Castellà-anglès/anglès-castellà

 

Francès-català

Alemany-català

Italià-català

Portuguès-català

 

Requisits:

1. Ser nadiu en llengua anglesa, francesa, alemanya, italiana o portuguesa.

2. Estar en possessió del nivell C2 de la llengua en qüestió.

3. Formació reglada en traducció i correcció de la mateixa llengua.

4. Experiència professional demostrable.

 

Es valorarà:

-Experiència/capacitat per elaborar glossaris tècnics/criteris d’estil.

 

Les persones interessades han d’enviar cv amb foto a l’adreça slrm.cat@gmail.com.

Al cos del missatge han de constar: 1) combinacions lingüístiques de traducció/correcció; 2) si l’experiència professional és en textos de llengua general o especialitzada.

 

Font: Rebeca Moya