logo apellc

Oferta núm. 129A proposta de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, l’Apellc participarà en el programa Lletres per a Tothom, sorgit de la necessitat davant la mancança detectada de programes específics d’alfabetització en català d’adults nouvinguts a Catalunya. L’objectiu del programa és facilitar l’alfabetització a persones que, en origen, no tenen domini de la lectoescriptura, amb la intenció d’iniciar un procés formatiu personalitzat que pugui tindre continuïtat en altres accions formatives.

És per això que cerquem una persona que pugui impartir, durant el primer trimestre del curs que ve, 90 hores de docència que, posteriorment, el programa preveu complementar amb 30 h més de voluntariat lingüístic. Les classes es faran al Centre Cultural d’un poble del Tarragonès, dos cops per setmana, de 15:00 h a 17:00 h de la tarda. Cal disposar de vehicle propi. Valorarem especialment l’experiència en formació de persones adultes i en l’ensenyament del català com a L2, l’habilitat a gestionar i cohesionar la diversitat, l’emprenedoria didàctica i, preferentment, amb la llicenciatura o el grau en filologia catalana.

Les persones que hi estigueu interessades podeu enviar-nos el currículum a l’adreça de correu: apellc.socis@gmail.com.