logo apellc

Oferta núm. 13CONVOCATÒRIA

La Comissió Obrera Nacional de Catalunya necessita contractar una persona per cobrir el següent lloc de treball:

Tipus de plaça: ASSESSOR/A I DINAMITZADOR/A LINGÜÍSTIC/A

Nivell professional: Assessor/a i dinamitzador/a lingüístic/a (pendent de valoració).
Tipus de contracte: Obra o servei.
Lloc de treball: Tarragona.
Retribució mensual estimada: 848 euros bruts mensuals.
Període de prova: 3 mesos.
Durada: finalització prevista 31/12/08.
Horari: 20 hores setmanals de mitjana (849 hores anuals).
Incorporació: a partir del 19 de maig de 2008.

REQUISITS

 • Titulat/ada superior, preferentment llicenciat/ada en filologia catalana o en traducció i interpretació al català, o diplomat/ada en el postgrau en correcció (nivell K de la JPC o equivalent).
 • Acceptar les normes internes del sindicat.
 • Bon coneixement, a nivell d’usuari, de les aplicacions informàtiques.
 • Qui hi estigui interessat/ada pot escriure a l’adreça mariana@idix.esES VALORARÀ:
 • L’experiència laboral en assessorament lingüístic.
 • L’experiència en dinamització o planificació lingüística.
 • L’experiència sindical.
 • Coneixement d’altres llengües.
 • I qualsevol altra circumstància rellevant que es vulgui fer constar en el currículum.ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

  Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’han d’adreçar via correu electrònic a:

  CSCONC (USC – Recursos Humans) Referència: SL Tarragona.

  A/e: rrhh@ccoo.cat

  Es valorarà carta de presentació.

  La presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 5 de maig del 2008, a les 14.00 h.

  Es farà una preselecció de currículums. Aquells/es qui per formació i/o experiència professional resultin més adients al lloc de treball seran convocats/des via correu electrònic per a la realització de les proves de selecció.

  Les persones que s’hagin presentat a les proves de la convocatòria que es van fer al setembre del 2007, per cobrir una plaça del Servei Lingüístic, i que estiguin interessades en aquesta convocatòria, ho han de fer constar en la sol·licitud. En aquest cas, podran estar exemptes de fer la prova i es tindran en compte els resultats de la prova anterior.

  24 d’abril de 2008