logo apellc

Oferta núm. 132Convocatòria d’ampliació de la borsa de treball de personal tècnic auxiliar de biblioteca

http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/recursos-humans