logo apellc

Oferta núm. 14Empresa:

LINGUASERVE, S.A.
C/ Seminario de Nobles, 4
Madrid 28015
Web: www.linguaserve.com

Introducció:

Integrats en el Departament de Producció, desenvolupareu alternativament tasques en tres camps de responsabilitat diferents:

  1. Com a tasca principal, us responsabilitzareu de les tasques de traducció directa i inversa de projectes en els quals estigui involucrada amb el català.
  2. Coordinareu l’execució dels projectes de traducció i localització amb llengües autonòmiques (català, euskera o gallec), des de la confirmació de la comanda del client fins la recepció dels documents finals, i vetllareu pel compliment adequat dels compromisos de qualitat i dels terminis acordats.
  3. Oferireu també uns altres serveis (assesorament, consultoria, revisió, edició i testing web, etc.) en qualsevol tipus de projecte en què intervingui la llengua catalana.

Plaça: TRADUCTOR/A DE CATALÀ I GESTOR/A DE PROJECTES Júnior

Funcions:

 • Traduir i revisar textos en llengua catalana, tant de llengua inicial com de llengua d’arribada
 • Col·laborar i participar activament en l’anàlisi dels projectes de traducció i localització, així com en el disseny dels projectes en la fase de prevenda.
 • Estimar i assignar els recursos tècnics i humans als projectes per a dur-los a terme, tot establint-ne les condicions de termini i qualitat.
 • Gestionar, controlar i supervisar el treball tècnic del personal free-lance, assegurar la qualitat i els terminis preestablerts i controlar els costos dels treballs subcontractats.
 • Millorar i documentar els processos de localització de documents.
 • Vetllar per la qualitat tècnica de les aplicacions i la millora contínua dels processos implicats en els projectes.
 • Dur a terme les tasques que us encomani la Direcció de Producció.

Tipus d’oferta: Contracte

Requisits:

 • Titulació universitària en Traducció i Interpretació o en alguna branca de Filologia.
 • Certificat de competència en català: com a mínim nivell C de la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya, encara que preferentment hauria de tenir un nivell superior (D o K)
 • Domini d’un mínim de 3 idiomes, dos dels quals han de ser el castellà i el català i n’ha de tenir un bon domini en l’àmbit de la traducció professional.
 • Imprescindible, domini de paquets ofimàtics i de l’entorn Windows.
 • Es valoraran els coneixements de programes de traducció assistida per ordinador (TAO) i de paquets de localització de software.
 • Tot i que no és imprescindible acreditar experiència, tindran en compte la que s’hagi adquirit com a traductor/a de català i el desenvolupament de funcions com a Gestor/a de Projectes de Traducció

Condicions laborals:

 • Ambient de treball estable
 • Contracte indefinit (període de prova)
 • Alta d’una assegurança privada un cop superat el període de prova
 • Formació contínua

Les persones interessades han d’enviar el currículum actualitzat a:

cv@linguaserve.com

També us podeu inscriure al formulari de col·laboradors de la pàgina web de l’empresa:

http://www.linguaserve.com/weblas/opencms/ES/formularioColaboradores.html