logo apellc

Oferta núm. 161El Govern d’Andorra ha de contractar amb caràcter interí un tècnic dinamitzador de política lingüística.

La titulació requerida és de nivell 3 del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior (MATES) en l’àmbit d’estudi de la llengua catalana (llicenciatura o màster universitari). La ubicació actual del lloc de treball és al Servei de Política Lingüística, Casa Motxilla, placeta de Sant Esteve, Andorra la Vella.

El plec de bases es pot descarregar al web www.funciopublica.ad. Les persones interessades han d’adreçar la sol·licitud al Servei de Tràmits, situat a la planta baixa de l’edifici administratiu del Govern, c/ Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella, amb el número de referència 30/2019-B EV, acompanyada dels documents següents:
– Currículum amb la relació de tots els llocs de treball ocupats amb anterioritat, l’organització contractant, els períodes, les responsabilitats i tasques realitzades.
– Documents originals acreditatius de les titulacions acadèmiques.
– Permís de treball per als candidats del segon i el tercer ordre de preferència.
– Certificat d’antecedents penals.
– Certificat mèdic oficial, que s’ha de sol·licitar a un metge col·legiat al Col·legi Oficial de Metges d’Andorra.
– Declaració jurada, disponible al Servei de Tràmits, de no haver estat acomiadades de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu i de no tenir deutes envers els organismes oficials andorrans.

Podeu demanar més informació a catala@govern.ad.

FONT: InfoZèfir