logo apellc

Oferta núm. 162El Departament de Cultura de la Generalitat té la necessitat de cobrir un lloc de treball vacant de titulat/da superior, planificació lingüística, A-21, adscrit als Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre.
Més informació: https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/recursos_humans/2020/CLT_82_2020.pdf
FONT: Departament de Filologia de la URV