logo apellc

Oferta núm. 19Convocatòria places de personal laboral temporal.

Proves selectives per a la contractació d’un/a tècnic/a de suport a un projecte d’investigació, grup I.

Departament de Filologia Catalana (URV).

Convocada per la resolució del rector de 18 de juliol  de 2008.

El termini de presentació de sol·licituds és el 2 de setembre de 2008.

CONVOCATÒRIA: LE081629

Sol·licitud, bases, terminis:

http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/rrhh/pas/convocatories/LABORALS03/LE081629/FITXA%20LE081629.htm
o
http://devnull.at/?M7O3U .