logo apellc

Oferta núm. 23El Voluntariat pel Valencià demana un llicenciat o llicenciada de Filologia Catalana per a fer cursos per a estrangers a la ciutat de València. És per a una associació d’immigrants.

Persona de contacte:
Dariana Groza
Tel.: 96 347 27 83
A/e: promocio@voluntariatpelvalencia.org