logo apellc

Oferta núm. 28Beca de col·laboració en les tasques pròpies del Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC):

http://www.iec.cat/gc/digitalAssets/13277_BecaCorreccio2008.pdf