logo apellc

Oferta núm. 33Elison – Escola Europea de Formació, de Sant Feliu de Llobregat, cerca un/a professor/a per impartir cursets de català bàsic de 20 hores cadascun. Un curs és als dilluns, un altre, als dimarts, i el tercer, als dimecres.

Horari: Matins de 9 a 14h.
Incorporació: 13 d’octubre de 2008
Les persones interessades han d’enviar un currículum a
josep@elison.es

Més informació:
Elison – Escola Europea de Formació
Passeig Nadal, 26, 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 900 72 73 74
http://www.elison.es
elison@elison.es