logo apellc

Oferta núm. 56El departament de Formació de la CCMA busca un professor de català per formar les persones de la plantilla interessades a aprendre català.

La persona seleccionada haurà de treballar de manera coordinada amb els serveis d’assessorament lingüístic de TVC i Catalunya Ràdio, per seguir els criteris lingüístics de la CCMA. La formació es farà tant amb cursos virtuals com amb cursos presencials, en funció de la demanda. Puntualment, es poden haver d’organitzar seminaris especialitzats.

La persona seleccionada prestarà els seus serveis a qualsevol de les empreses del grup.

La dedicació inicial serà de 20 hores setmanals, a partir del gener del 2010 (preu/hora: 20 euros). S’ha d’estar donat d’alta d’autònom per emetre factures.

Requisits:

  • Llicenciat en Filologia Catalana
  • Es valorarà l’experiència docent, haver treballat en assessorament lingüístic audiovisual i l’expedient acadèmic
  • És imprescindible tenir coneixements d’informàtica (nivell d’usuari avançat)

Els interessants poden enviar el currículum, fins al 15 de desembre, a aquesta adreça electrònica: erusines.h@tv3.cat.