logo apellc

Oferta núm. 58Es cerca llicenciat en Filologia Catalana per fer feina d’assessor lingüístic a una productora de televisió.

  • Llicenciatura en Filologia Catalana.
  • Llicenciatura en Humanitats amb el Nivell D de català.
  • Professor/a de català amb un Màster específic de correcció lingüística.
  • Experiència en correcció lingüística a ràdio i/o televisió.

Per a més informació:
kika@novatelevisio.com