logo apellc

Oferta núm. 64TÈCNICA DE PROJECTES

Es una dona per a treballar a la secretaria de Ca la Dona.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

 • Dinamització, elaboració de propostes de treball i planificació de projectes de l’entitat.
 • Administració, gestió i organització d’aquests projectes.
 • Suport a la coordinació.
 • Acollida, informació i orientació a dones i grups, tant dels grups de Ca la Dona i les sòcies, com de dones i col·lectius que s’adrecen a Ca la Dona per raons i interessos diversos.
 • Tasques administratives i de gestió de l’entitat (inclou recerca, demanda i justificació de subvencions).
 • Altres suports generals.

Entre els projectes a desenvolupar, hi haurà:

 • Coordinació de l’edició de la revista Ca la Dona i del Consell de redacció.
 • Coordinació d’activitats i campanyes.
 • Actualització de la plana web.
 • Comunicació amb sòcies. Llista de distribució. Trameses.
 • Cura de la casa.

Algunes tasques rellevants, comunes als projectes:

 • Arxiu i control de la documentació i informació relativa als projectes.
 • Estar al dia de la situació de cada tema i informar a la Comissió de Ca la Dona i a la resta de l’equip de secretaria de l’estat de la qüestió.
 • Activar les tasques del projecte, assegurar el compliment dels compromisos presos a la Comissió.
 • Proposar activitats per sotmetre a discussió.
 • Organització de la logística de les activitats.
 • Dinamització i moderació de reunions i grups de treball.

POSICIÓ EN L’ORGANITZACIÓ

Les seves tasques es desenvoluparan d’acord amb la planificació, criteris i metodologies establertes per la Comissió Ca la Dona, i amb el seguiment de la Comissió Laboral (encarregada de vetllar per les condicions de feina i les relacions laborals). Com a treballadora de la Secretaria, rendirà comptes i informarà de la marxa de les feines de la seva competència a la Comissió, a la Coordinadora i a l’equip de secretaria. Decidirà autònomament i de forma responsable sobre els processos, mètodes i resultats dels objectius i funcions assignats.

PERFIL

 • Nivell alt de redacció i comunicació en català.
 • Domini fluid d’eines informàtiques (processador de textos, full de càlcul, base de dades, navegador d’internet, gestor de correu electrònic, gestió de webs, etc.).
 • Formació acadèmica mitjana.
 • Capacitat pel treball administratiu.
 • Capacitat de coordinació, planificació i gestió.
 • Capacitat manifesta de comunicació i relació interpersonal.
 • Capacitat per a treballar autònomament i en equip.
 • Iniciativa i polivalència.
 • Experiència i implicació en els camps del feminisme i l’associacionisme.

ES VALORARÀ

 • Coneixement o vinculació a Ca la Dona
 • Coneixements d’altres idiomes
 • Qualsevol altre coneixement adequat pel lloc de treball i les tasques que es desenvolupen des de la secretaria de Ca la Dona

S’OFEREIX

 • Contracte de 6 mesos, prorrogable.
 • Incorporació: segona quinzena d’abril
 • Jornada: 24 hores setmanals, de dilluns a dijous, de 14 h a 20 h, amb certa flexibilitat.
 • Sou brut mensual: 868,99 euros (14 pagues).

El procés de selecció serà realitzat per dones de la Comi de Ca la Dona, amb preselecció de currículums, entrevistes personals a les preseleccionades, i prova pràctica final.

Si esteu interessades, feu arribar els CV, acompanyats d’una carta de motivació, a info@caladona.org abans del 10 de març.

Per a més informació: a la secretaria de Ca la Dona. Telèfon 934127161, de dilluns a dijous de 12 h a 14 h i de 16 h a 20 h. info@caladona.org i www.caladona.org