logo apellc

Oferta núm. 66El Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida ofereix 3 places de tècnic/a lingüístic/a.

Podeu consultar la informació a concursos PAS
http://www.udl.cat/serveis/arh/PAS/Concursos/PasGeneral.html
(És el primer requadre. El perfil de les places es detalla a l’annex 2.)