logo apellc

Oferta núm. 71El Departament de Multimèdia de TECFA requereix editors de llibre de text de secundària (E.S.O) de cara a un projecte de col·laboració pilot amb una important editorial.

Requisits:

    • Formació superior (llicenciat universitari, enginyer)
  • Experiència prèvia demostrable com a editor; freelance.

Les persones interessades han d’enviar un correu amb un CV i les dades de contacte a:
Raül Pérez
raul.perez@tecfa.com