logo apellc

Oferta núm. 73S’ha convocat una plaça de tècnic per a l’autoaprenentatge lingüístic al CRAI de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

Informació a:
https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pas/176/contractacio-duna-tecnica-de-suport-a-un-projecte-grup-i-servei-de-recursos-linguistics

Font: Servei Lingüístic URV