logo apellc

Oferta núm. 77Convocatòria de llocs de treball a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC, Tarragona)

L’ICAC acaba d’obrir la convocatòria dels següents llocs de treball:

  • Tècnic superior de publicacions
  • Tècnic superior de gestió d’activitats de recerca i difusió
  • Gestió administrativa en l’àmbit de les relacions jurídiques i laborals
  • Auxiliar de biblioteca
  • Gestió de la formació avançada
  • Gestió econòmica
  • Auxiliar d’administració i logística
  • Auxiliar de documentació gràfica
  • Administratiu de gestió d’activitats de recerca i difusió
 • Tècnic especialista d’informàtica

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 3 de setembre. Trobareu tota la informació (resolució, convocatòria i sol·licitud) a l’enllaç següent:

http://www.icac.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:convocatoria-de-llocs-de-treball-de-licac&catid=73&Itemid=165