logo apellc

Oferta núm. 78LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA NECESSITA CONTRACTAR UNA PERSONA PER COBRIR EL SEGÜENT LLOC DE TREBALL:

I. TIPUS DE PLAÇA A COBRIR:

ASSESSOR/A i DINAMITZADOR/A LINGÜÍSTIC/A

II. CONDICIONS LABORALS DE LES PLACES A COBRIR

 • Nivell professional: Assessor/a i dinamitzador/a lingüístic/a
 • Tipus de contracte: Inicialment temporal i es transformarà en indefinit als 18 mesos
 • Lloc de treball: Barcelona
 • Període de prova: 3 mesos
 • Horari: 40 hores setmanals de dilluns a divendres
 • Incorporació: a partir de l’1 d’octubre de 2010

III. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

 • Titulat/ada superior, preferentment llicenciat/ada en filologia catalana o en traducció i interpretació al català, o diplomat/ada en el postgrau en correcció (nivell K de la JPC o equivalent).
 • Acceptar les normes internes del sindicat.
 • Bon coneixement, a nivell d’usuari, de les aplicacions informàtiques.

IV. ES VALORARÀ

 • L’experiència laboral en assessorament lingüístic.
 • L’experiència en dinamització o planificació lingüística.
 • L’experiència sindical.
 • Coneixement d’altres llengües.
 • I qualsevol altra circumstància rellevant que es vulgui fer constar en el currículum.

V. ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’han d’adreçar via correu electrònic:

CS.CONC (USC – Recursos Humans) Referència: SL Barcelona
c/e: rrhh@ccoo.cat

Es valorarà la carta de presentació.

La presentació de sol·licituds finalitzarà el dimecres 22 de setembre de 2010, a les 14 h.

Es farà una preselecció de currículums. Aquells/es qui per formació i/o experiència professional resultin més adients al lloc de treball seran convocats/ades per correu electrònic per a la realització de les proves de selecció.

VI. PROVES DE SELECCIÓ

 • Valoració del currículum.
 • Prova escrita d’avaluació dels coneixements tècnics (és permès portar un diccionari el dia de la convocatòria).
 • Entrevista personal.

VI. COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La Comissió de Selecció estarà formada per:

 • Una persona de la Secretaria de Formació Sindical i Cultura de CCOO de Catalunya.
 • Una persona del Servei Lingüístic.
 • Una persona del departament de Recursos Humans de la CONC
 • Una persona en representació del Comitè d’Empresa de CCOO de Catalunya

Font: Dolors Frutos
Coordinadora del Servei Lingüístic
Secretaria de Formació Sindical i Cultura
CCOO de Catalunya
www.ccoo.cat/sl