logo apellc

Oferta núm. 79Procés de selecció de personal per al programa “Casa d’oficis: a Valls fem ciutat”

Cal un professor de català per al programa
6 hores setmanals
Requisits: 3 anys d’experiència i nivell C de català

Per a presentar-s’hi cal fer arribar un currículum, un informe de vida laboral i els documents acreditatius a:

Casa Caritat (Ajuntament de Valls) Ctra. del Pla, 37 Valls

La data límit és el 29 de setembre de 2010.

FONT: Casa Caritat – Ajuntament de Valls
Crta. del Pla, 37
43800 Valls
Tel. 977 61 20 10
www.casacaritat.cat
casacaritat@valls.cat