logo apellc

Oferta núm. 9Mestre de català

A l’Escola L’Horitzó de Barcelona necessiten urgentment mestre/a de català per un parell de mesos (de moment).

Podeu contactar-hi a:

moliveras@escola-horitzo.cat
http://www.escola-horitzo.cat