logo apellc

Oferta núm. 90Contractació d’un tècnic lingüístic, a temps parcial, del grup I – àrea de llengua catalana. Servei de Recursos Lingüístics Universitat Rovira i Virgili

Informació a:
https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pas/307/contractacio-duna-tecnica-linguistica-a-temps-parcial-del-grup-i-area-de-llengua-catalana-servei-de-recursos-linguistics