logo apellc

Oferta núm. 91Convocatòria d’una plaça per impartir el Curs de Nivell Superior (D) de llengua catalana al campus de les Terres de l’Ebre el curs vinent.

https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pas/308/contractacio-duna-tecnica-del-grup-i-a-temps-parcial-area-de-llengua-catalana-servei-de-recursos-linguistics

El termini de sol·licituds acaba el 14 de maig.