logo apellc

Oferta núm. 97



Fan falta traductors d’anglès financer que siguin nadius, titulats i amb experiència (combinació anglès > català/castellà i viceversa).

Fan falta traductors de francès que siguin nadius, titulats i amb experiència (combinació francès > català/castellà i viceversa).

Envieu el currículum a
traduccions@inlinguamataro.com