logo apellc

«Una llengua, una literatura: un país»


, ,

Amb aquest article l’Apellc s’afegeix als col·lectius que reclamen dels responsables de la política d’ensenyament una planificació coherent i pertinent de la llengua i literatura catalanes en l’ensenyament i se suma a les reivindicacions del Col·lectiu Pere Quart.

Article llga (juliol 2016)